Assemblea General Ordinària

El dia 19 de novembre se celebrarà una Assemblea General de Socis

Benvolguts Socis de la Joventut Atlètica Sabadell

Ens plau convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària:

L'ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació de l'acta de la darrera Assemblea General Ordinària

  2. Informe del President

  3. Projecte esportiu per la temporada 2021

  4. Resultat econòmic i aprovació si s'escau

  5. Pressupost econòmic i aprovació si s'escau

  6. Precs i preguntes

 Preguem la vostra assistència.

La Junta Directiva