FORMULARI RENOVACIÓ FITXA


Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l'entitat bancària del deutor per efectuar els càrrecs al seu compte. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Poden obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PER A SOCIS
D'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades a sistema de tractament titularitat de JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL amb CIF: G58354176 i domicili social situat a CAMÍ CAN QUADRES S/N amb la finalitat de: gestió de socis, comptable, fiscal i administrativa. Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari. Seran esborrats quan hagi transcorregut un temps sense fer ús d'aquests. Vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació en les dades. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint la seva petició al correu electrònic administracio@jasabadell.com