SOCI DE LA J.A. SABADELL


La JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL és un club atlètic que fou fundat l'any 1921 i s'ubica a la ciutat de Sabadell.

QUE POT FER UN SOCI DE LA JAS?

Un soci de la Joventut Atlètica Sabadell té els següents avantatges.

  • Accés a l'estadi municipal Josep Molins a qualsevol moment, sempre que les instal·lacions siguin obertes.

  • Carnet de soci de l'any en curs

  • Utilització de l'anella exterior de gespa artificial

  • Utilització del carril nº2 de la pista d'atletisme

  • Utilització de la gespa natural interior de la pista d'atletisme

  • Utilització dels vestuaris de la instal·lació

  • Utilització del gimnàs (Horari de Dilluns a Divendres de 18:00 a 21:00)

MATRICULA INICIAL

Per fer-se soci de la Joventut Atlètica Sabadell, i disposar dels avantatges anteriorment indicats, s'ha de realitzar una matricula inicial de 25€. Aquest pagament es realitzarà a les oficines de l'entitat en metàl·lic en el moment de recollir el carnet d'usuari.

QUOTES SOCI DE LA JAS

La quota de la Joventut Atlètica Sabadell és de 100€ anuals, els quals es cobraran únicament per rebut domiciliari. No s'admetrà cap pagament en metàl·lic. Aquesta quota es dividirà en dos pagaments. El primer al Gener (50€) i el segon pagament al Juliol (50€).

Els socis amb una antiguitat superior als 25 anys tenen un descompte del 20% sobre la quota anual. També es beneficiaran d'aquest descompte les famílies amb més de 3 socis a l'entitat.

Els socis amb una antiguitat superior als 50 anys estan exempts de pagament. 


Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça joventutatleticasabadell@gmail.com